Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

POZVÁNKA

17.05.2016

Pozývame Vás na medzinárodný  seminár  Cezhraničná spolupráca na podporu cestovného ruchu,  ktorý sa realizuje v rámci  projektu Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev - InovEduc v rámci programu SK08 - Cezhraničná spolupráca. Tento projekt je spolufinancovaný z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  Národným kontaktným bodom programu je Úrad vlády Slovenskej republiky.
 
Dátum konania: 18. máj 2016
Miesto konania: Hotel Družba,
Užhorod, Ukrajina
 
Organizátori:
Generálny konzulát SR v Užhorode,
Carpathia Užhorod a Paneurópska vysoká škola
 
 
Program seminára [PDF]
 
 
Úrad vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk

20512