XX. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

30.05.2016

V priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky sa dnes 30. mája 2016 o 11.30 h uskutoční XX. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, na ktorom, okrem iných, budú prerokované aj tieto body: informácia o dotačnom programe Kultúra národnostných menšín 2016; informácia o príprave hodnotiacich správ Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za rok 2015 a návrh Správy o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2015.

Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
20570