V pomoci pre ženy – obete domáceho násilia je dôležitá spolupráca a systémovosť

27.05.2016

Dnešnou otváracou konferenciou k projektu CENTRUM POKOJ – skvalitnenie služieb ochrany a podpory pre obete násilia  v rodinách sa oficiálne začala rekonštrukcia budovy v nájme OZ Brieždenie a ktorá už za rok bude môcť slúžiť ako ďalší, v poradí už piaty bezpečný ženský dom pre ženy – obete domáceho násilia a ich deti na Slovensku, v regióne, v ktorom tento typ služby chýbal.
 
OZ Brieždenie získalo na projekt financie z programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorého správcom je Úrad vlády SR. Projektový grant z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR je vo výške 837 507 eur, spolufinancovanie predstavuje sumu 93 057 eur.
 
Čaká nás veľa práce, ale je to pre dobro žien, ktorým chceme pomáhať, pomáhať a pomáhať,“ vyhlásila na konferencii riaditeľka OZ Brieždenie Magdaléna Fillová. Realizáciou projektu  sa podarí zrekonštruovať budovu, ktorá je aktuálne v nevyhovujúcom stave, a tým vytvoriť 24 rodinných miest, dvojnásobne zvýšiť kapacitu klientiek, ktorým budú môcť poskytnúť poradenstvo, odbornú pomoc a terapie (zo súčasných 33 na 60 mesačne). Základnou snahou ale je vytvoriť sociálne byty, v ktorých ženy a ich deti môžu zostať až 6 rokov, aby boli komplexne a úplne pripravené na návrat do bežného života.  Okrem ubytovacích miestností sa podarí v novom bezpečnom ženskom dome vytvoriť aj miestnosti pre staršie či mladšie deti, počítačovú miestnosť, kuchynky, práčovne a pod.  OZ Brieždenie pracuje v problematike domáceho a rodovo podmieneného násilia už od roku 2005 a do dnes poskytli pomoc či poradenstvo viac ako 750 klientkám.
 
V tejto oblasti pomoci, ako veľmi citlivej a stále ešte finančne poddimenzovanej, je nutná podpora všetkých strán – štátnych orgánov, samosprávy, občianskych združení či neziskových organizácií, ako aj odborníkov. Som rád, že Slovenská republika našla s Nórskom spoločnú reč v podpore týchto projektov a verím, že v nej budeme pokračovať aj naďalej.  Úrad vlády SR by privítal, aby táto podpora bola systémovejšia, aby bola naviazaná na príslušné rozpočty; granty zatiaľ sanujú finančne nákladnú pomoc, ale sme za túto pomoc veľmi vďační,“ povedal na konferencii Jaroslav Mojžiš, riaditeľ odboru Grantov EHP a Nórska Úradu vlády SR. Dodal, že na konci implementácie projektov v programe Domáce a rodovo podmienené násilie sa zvýši kapacita v bezpečných ženských domoch na Slovensko o takmer 100% - z terajších 95 na 179 miest.
 
Na otváracej konferencii odzneli aj informácie o aktivitách odboru sociálnych vecí ŽSK v poskytovaní pomoci a služieb obetiam domáceho násilia (krízové centrá, terénna práca a pod.), ako aj o témach súvisiacich so sociálnym vylúčením (najmä nezamestnanosťou), ktorými sú ženy – obete domáceho násilia veľmi ohrozené.
 
Úrad vlády SR
OZ Brieždenie
 
20583