Na úrade vlády dnes odovzdalo vzácnu tekutinu 45 darcov

14.06.2016

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa aj na Úrade vlády SR vďaka mobilnej jednotkeNárodnej transfúznej služby SR z Bratislavy  uskutočnilo v poradí už deviate darovanie priamo v priestoroch úradu.  Spolu s  39 zamestnancami
Úradu  vlády SR sa ho zúčastnili aj zamestnanci Ministerstva financií SR a ďalší dobrovoľníci. 
 
Pri tejto príležitosti ocenila vedúca služobného úradu Úradu vlády SR Tatiana Janečková tých zamestnancov, ktorí sa do tohto humánneho činu zapojili najčastejšie: „Myslím si, že akýkoľvek dobrovoľný čin nemôžeme brať ako samozrejmosť – zvlášť ak ide o vzácnu tekutinu, ktorá dokáže doslova darovať život. Vážime si prístup našich zamestnancov  a som rada, že sme ich mohli aspoň takýmto spôsobom oceniť.“
 
Projektová manažérka Národnej transfúznej služby  SR Martina Grožajová: „Krvi nie je nikdy dosť a nikto z nás nevie, kedy ju bude potrebovať. Práve preto  aj prostredníctvom mobilných výjazdov zabezpečujeme, aby bol vždy dostatok darcov krvi. A tu patrí vďaka všetkým našim dlhoročným partnerom, medzi ktorých patrí aj Úrad vlády SR, ktorý niekoľkokrát do roka organizuje mobilný odber krvi a pomáha nám tak zabezpečovať dostatok krvi pre tých, ktorí to potrebujú.“
 
Svetový deň pripadá každoročne na dátum, kedy sa v roku 1868 narodil držiteľ Nobelovej ceny za  fyziológiua medicínu- za výskumy typov ľudskej krvi rakúsky biológ a lekár Karl Landsteiner.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
Na úrade vlády dnes odovzdalo vzácnu tekutinu 45 darcov

Späť na fotogalériu
 

20640