Unikátna divadelná inscenácia Divotvorný balón v podaní divadiel z Košíc a Užhorodu už túto sobotu v Koroleve

30.06.2016

Desať televíznych bábkových inscenácií, spoločné predstavenia a dokumenty o zaujímavých lokalitách pohraničných oblastí Slovenska a Ukrajiny,  ako aj ďalšie aktivity prináša spoločný slovensko-ukrajinský projekt bábkových divadiel a ich partnerov pod názvom  Cestujúce bábky. Projekt je súčasťou programu Cezhraničná spolupráca podporovaného Nórskym finančným mechanizmom. Jeho správcom je Úrad vlády SR.  Projektový grant, ktorého súčasťou je 15 percentné financovanie zo štátneho rozpočtu SR, predstavuje sumu  440 934 Eur.

V projekte Cestujúce bábky, ktorý je prioritne zameraný na deti, bolo spracovaných desať televíznych bábkových inscenácií - päť na slovenské a päť na ukrajinské motívy s využitím  reálnych historických udalostí, legiend, príbehov, osobností alebo miest, ktoré spájajú oba prihraničné regióny. Spolu s inscenáciami budú v RTVS – Slovenskej televízii odvysielané aj pútavé televízne dokumenty prezentujúce turistické atraktivity v zaujímavých lokalitách pohraničia.

Ďalšou aktivitou projektu bola tvorba spoločnej divadelnej inscenácie Divotvorný balón v podaní Bábkového divadla v Košiciach a Zakarpatského  akademického oblastného bábkového divadla BAVKA v Užhorode.  Okrem zaradenia do repertoára oboch divadiel, odohrajú túto inscenáciu aj na podujatiach v rôznych lokalitách na oboch stranách hranice. Doposiaľ hru videli deti v Košiciach, Rožňave, Medzeve a Vinnom a aktuálne túto sobotu 2.7.2016 sa s hrou predstavia v mestečku Korolevo na ul. Molodižna 47na Ukrajine.  Unikátnu divadelnú hru predvedú bábkoherci 26. augusta 2016 v Spišskej Novej Vsi a 10. septembra 2016 v Užhorode.

Partnermi projektu sú okrem Košického samosprávneho kraja  aj Bábkové divadlo v Košiciach a Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj. Na ukrajinskej strane Zakarpatské akademické oblastné bábkové divadlo BAVKA a Asociácia študentov - ekonómov Zakarpatska ASEZ. Na projekte sa začalo pracovať v októbri 2015 a jeho realizácia potrvá do apríla 2017.
 
Úrad vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk
 
 
20722