Švajčiari podporili vybudovanie náučného chodníka Kyseľ – Via ferrata. Prehliadne si ho aj prezident

17.08.2016

Dve informačné strediská - v Banskej Bystrici a  vo Zvolene, päť náučných chodníkov, červený zoznam biotopov Slovenska vrátane uvedenia ich spoločenskej hodnoty, vzdelávací program o ochrane Karpát pripravený po materiálnej a personálnej stránke poskytnutý 20 organizačným útvarom Štátnej ochrany prírody  SR, 186 školám a iným inštitúciám – to je len časť aktivít, ktoré sa uskutočnili vďaka projektu Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorej správcom je Úrad vlády SR. Projekt realizovala Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s partnerom  - Centrom pre rozvoj a životné prostredie Geografického ústavu,  Univerzita v Berne, Švajčiarsko.   Výška nenávratného finančného príspevku Švajčiarskej konfederácie a štátneho rozpočtu SR tvorí sumu 2 200 448 eur.
 
Vo štvrtok 18.augusta 2016 sa o 9.30 hodine v Lesnici na Čingove pri Spišskej NovejVsi uskutoční  slávnostné otvorenie náučného chodníka Kyseľ – Via ferrata Horskej záchrannej služby v Národnom parku Slovenský raj, spojené s tlačovou konferenciou a prehliadkou projektu za prítomnosti ministra životného prostredia Lászlóa Szólymosa, charge d´affaire Veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie v SR Rolanda Fischera, štátnych tajomníkov ministerstva vnútra a ministerstva životného prostredia, riaditeľa odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu ÚV SR a ďalších hostí.

Náučný chodník v úseku od ústia rokliny pri Bielom potoku po mostík nad Obrovským vodopádom umožní návštevníkom obdivovať a zažiť divokú prírodu netradičnou formou odlišnou od štandardného sprístupnenia, ako ho poznáme z iných roklín. Turisti musia byť vybavení feratovým istiacim setom s tlmičom pádov, prilbou a pevnou protišmykovou obuvou. Náučný chodník s feratou bude prevádzkovať Správa NP Slovenský raj. Z dôvodu ochrany prírody bude možné feratu využívať len v období od 15. júna do 31. októbra.

Úsek od mostíka nad Obrovským vodopádom po rázcestie na Malom a Veľkom Kyseli (tzv. náhradná trasa Kyseľ) bol kompletne zrekonštruovaný, ostáva zachovaný pre všetkých turistov bez potreby mať feratový set a je otvorený naďalej celoročne.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.swisscontribution.sk
 
 
 
20934