5. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región prinesie inšpiratívne témy aj pre naše hlavné mesto

24.10.2016

Stretnutie ministrov zodpovedných za výskum a inovácie, návštevu slovenského projektu Ochrana pred povodňami v Devíne, množstvo diskusií, platforiem aj workshopov – to všetko garantuje svojim účastníkom 5. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región, ktoré sa uskutoční v  dňoch 3.-4. novembra 2016 v Bratislave – v novej budove Slovenského národného divadla a v hoteli Sheraton.
 
Počas dvojdňového fóra s názvom Innovative Flows - Water, Knowledge and Innovation in the Danube Region (Inovačné toky - voda, vedomosti a inovácie v dunajskom regióne) očakávame cca700 účastníkov, ktorí prinesú nový pohľad na vzájomnú spoluprácu krajín, ktoré spája rieka Dunaj v témach ako:  znalostná spoločnosť, kvalifikovaní ľudia, konkurencieschopný región, vodné hospodárstvo, ochrana pred povodňami, spoločné inovácie, voda a poľnohospodárstvo,  ideálny model nadnárodnej spolupráce a pod.
 
Zaujímavou bude aj záverečná panelová diskusia na tému Kam smeruje dunajský región.   V nej okrem iných vystúpia so svojimi príspevkami aj primátori miest, ktoré spája  Dunaj a ktorých význam je pre dunajskú stratégiu kľúčový – až 75% populácie v podunajskom regióne totiž žije v mestách.  Účastníci panelu – medzi nimi aj primátor Bratislavy I.Nesrovnal,  budú  hľadať odpovede na otázky, ako napríklad: čo prinieslo posledných päť rokov stratégie pre podunajskú oblasť a čo je potrebné zmeniť; v ktorých oblastiach by mohla dunajská stratégia prispieť vo výraznejšej miere k riešeniu problémov miest; ako najefektívnejšie aplikovať už osvedčené postupy a pod.  
 
Organizátorom fóra je Úrad vlády SR  ako národný koordinátor stratégie  spolu s Európskou komisiou. Slovenská republika je od 30.októbra 2015 predsedajúcou krajinou tejto formy spolupráce.  Fórum bude ukončené  prevzatím predsedníctva dunajskej stratégie Maďarskom.
 
 
Kompletné informácie o fóre spolu s jeho programom sú zverejnené na oficiálnej stránke podujatia: http://www.danube-forum-bratislava.eu/
 
 
Kontakt pre médiá: Tlačový a informačný odbor ÚV SR; tlacovyodbor@vlada.gov.sk; Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk;
 
Médiáupozorňujeme, že na podujatie je nevyhnutná akreditácia na uvedených mailových adresách – akreditovať sa je možné do 28.10.2016. Informácie o akreditácii: http://www.vlada.gov.sk/a-k-r-e-d-i-t-a-c-i-a/ .
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
http://www.danube-forum-bratislava.eu/
21304