Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Prezentácia projektov podporených z grantov EHP v Smoleniciach

07.11.2016

Zajtra, v utorok 8.novembra 2016 sa o 10.00 hodine  v hlavnej rokovacej sále Kongresového centra SAV Smolenice na Smolenickom zámku uskutoční tlačová konferencia s názvom:Kultúrne dedičstvo a podpora rozmanitosti v umení. V rámci nej budú predstavené tri projekty podporené Finančným mechanizmom EHP a Nórska, ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky.  Tlačovej besedy sa zúčastní aj veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR J.E. Inga Magistad.
 
Prvým predstaveným  projektom bude Kultúrne dedičstvo, v rámci ktorého tím dokumentaristov pripravuje krátke dokumentárne filmy o tých pamiatkach či ich  významných častiach, ktoré  mohli byť zrekonštruované vďaka  grantom EHP.   Súčasťou prezentácie bude aj výstava fotografií  týchto národných kultúrnych pamiatok, ako aj informácie o obnove hradiska Molpír pri Smoleniciach.
 
Druhým projektom je projekt FOTOROMA - Zvyšovanie povedomia o kultúrnej rozmanitosti Rómov a budovanie interkultúrneho dialógu prostredníctvom fotografie. Cieľom projektu je podpora aktívneho vytvárania a prezentácie súčasného vizuálneho, najmä fotografického umenia mladých slovenských Rómov.Jeho koordinátor a expert p. Slavomír Magál projekt predstaví a zároveň otvorí vernisáž zaujímavej výstavy.
 
Ďalšou výstavou, prezentovanou na Smolenickom zámku, bude výstava fotografií (?)dokumentujúca projekt Komunikáciou k prosperite Slovensko – Ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU). V tomto projekte ide najmä ozlepšenie cezhraničného toku informácií - zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce medzi Prešovským a Košickým samosprávnym krajom zo strany Slovenska a Zakarpatskou oblasťou zo strany Ukrajiny, jeho súčasťou sú napríklad aj  stážové pobyty, výmena skúseností, vytvorenie web stránky či poradensko - vzdelávacieho centra vo Svidníku, ako aj organizovanie spoločných odborných aj umeleckých aktivít.
 
 
Výstavy  a tlačová konferencia sa realizujú ako sprievodné podujatia medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity 2016. 
 
Viac informácií o projektoch: www.eeagrants.sk.
 
Kontakt pre médiá: 
Oľga Valentová; PR Projektu Kultúrne dedičstvo   +421 903  658 595
Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
 
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
21377