Vláda SR podporila rozvoj spolupráce medzi Slovenskom, Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom na ďalšie obdobie

23.11.2016

Na dnešnom rokovaní vláda SR schválila Návrh na uzavretie memoránd o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2014 – 2021, ktorý  predkladal vedúci Úradu vlády SR Igor Federič. Schválenie návrhu vládou znamená ďalší rozvoj vzájomnej spolupráce Slovenska s  Nórskym kráľovstvom, Islandom a Lichtenštajnskom pri realizácii mnohých projektov, ktoré majú za cieľ prispieť k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore, a to najmä v oblastiach:

- Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť;              
- Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby;
- Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo;
- Kultúra, občianska spoločnosť, dobrá správa vecí verejných, základné práva a slobody a
- Spravodlivosť a vnútorné záležitosti.
 
Národným kontaktným bodom finančných mechanizmov je Úrad vlády Slovenskej republiky. Celková výška finančného príspevku donorských štátov je 113 miliónov eur, štátny rozpočet Slovenskej republiky prispieva 15 percentami. Slávnostný podpis memoránd o porozumení pri implementácii uvedených finančných mechanizmov sa uskutoční v pondelok 28. novembra 2016 o  11,30  hodine v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR.  Memorandá podpíšu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a ministerka Nórskeho kráľovstva pre EÚ a EHP Elisabeth Vik Aspakerová za prítomnosti ďalších významných hostí oboch krajín.

Pri tejto príležitosti žiadame médiá,  aby nahlásili účasť redaktorov na podujatie na nižšie uvedených adresách   do piatku 25.novembra 2016. 

Kontakt pre médiá:
Tlačový a informačný odbor ÚV SR; tlacovyodbor@vlada.gov.sk;  +421 2 57295248. tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Tlačový odbor MZVaEZ, tlac@mzv.sk; +421 259783071
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
www.mzv.sk
21497