Na úrade vlády zajtra podpíšu kolektívne zmluvy na rok 2017 a memorandum

30.11.2016

Vo štvrtok 1. decembra  2016 o 13.00 h   sa v  Zrkadlovej  sále  Úradu vlády SR uskutoční   podpis  Kolektívnej   zmluvy  vyššieho  stupňa   pre   zamestnávateľov, ktorí  pri odmeňovaní  postupujú  podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone  práce  vo  verejnom  záujme  na  rok  2017  a Kolektívnej  zmluvy vyššieho stupňa v štátnej  službe  na rok 2017  za účasti  vedúceho   úradu vlády  SR  Igora Federiča,  ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka, ministra financií SR Petra Kažimíra, ministra  školstva,  vedy,  výskumu a športu SR Petra Plavčana,   ministra práce, sociálnych vecí a  rodiny  SR Jána Richtera a ministra zdravotníctva SR Tomáša Druckera. Za zástupcov zamestnancov podpíšu kolektívne zmluvy predstavitelia Konfederácie odborových zväzov  SR, Nezávislých kresťanských odborov Slovenska a Všeobecného slobodného odborového zväzu. Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre   zamestnávateľov, ktorí  pri odmeňovaní  postupujú  podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone  práce  vo  verejnom  záujme  na  rok  2017,  podpíšu za zástupcov zamestnancov aj predseda ZMOS a predsedovia VÚC.
 
Zúčastnené strany sa na poslednom kole kolektívneho vyjednávania dňa 23.11.2016 na Úrade vlády SR dohodli na valorizácii platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  o 4%, a to od  1.1.2017 -  táto úprava sa netýka pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl. V  kolektívnych zmluvách sa vyjednávači dohodli tiež na dĺžke pracovného času či  dovolenky, na odchodnom,  ale aj na výške príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie a celkovom prídele do sociálneho fondu. Kompletné znenia obidvoch kolektívnych zmlúv budú po podpise všetkých signatárov zverejnené v Centrálnom registri zmlúvna stránke Úradu vlády SR.
 
Súčasťou slávnostného aktu bude aj podpísanie Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v ktorom sa zástupcovia zamestnávateľov zaväzujú zamestnancom v štátnej službe a zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme s výnimkou  pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl zvýšiť ich platy na úrovni 2% priznaných funkčných platov od 1.9.2017–31.12.2017 a 1.9.2018 -31.12.2018.  Memorandum garantuje valorizáciu platových taríf štátnych zamestnancov  a  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s výnimkou  pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl o 4%  aj  od 1.januára 2018. 
 
V memorande sa zástupcovia zamestnancov  zaväzujú, že prijímajú návrh zástupcov zamestnávateľov na zvýšenie platov  a valorizáciu platových taríf na roky 2017 a 2018 a že počas účinnosti tohto memoranda nebudú vyvíjať aktivity spojené s ďalšími požiadavkami na zvyšovanie platovna rok 2018. 

Kontakt pre média:
Tatiana Kmecová; tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Vstup médií na podujatie  je cez hlavný vchod Úradu vlády SR z Námestia slobody 1.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
21537