Roadshow 2016 – uzávierka projektov sa blíži!

13.12.2016

Vypracovaný projektový zámer by mali študenti pripraviť  a zaslať do 31.12.2016.
 
Navštívených osemnásť miest a mestečiek na Slovensku a 36 stredných škôl – to je bilancia putovnej časti Roadshow2016 Úradu vlády SR,  ktorej zámerom je zapojiť a zasvätiť čo najviac mladých ľudí prostredníctvom vlastného projektového zámeru do problematiky čerpania eurofondov v SR v novom programovom období 2014-2020.
 
Prínosom súťaže je aj tvorivosť, práca v tíme či precíznosť pri vypracovaní  jedinečného a originálneho vlastného projektu. Každá zo zapojených škôl môže vytvoriť maximálne tri štvorčlenné družstvá, pre ktoré Úrad vlády SR pripravil na svojej webovej stránke www.partnerskadohoda.gov.sk  resp. www.eufondy.sk užitočnú pomôcku: môžu si priamo na nej stiahnuť formulár projektového zámeru.   Nájdu tu aj vysvetlenia k vypĺňaniu projektového zámeru, dôležité stránky a odkazy pre získavanie informácií a inšpirácií,  ako aj niektoré postupy pri vypĺňaní formuláru projektového zámeru.
 
Projektový zámer by mal odrážať aktuálne možnosti a potreby regiónu, ktorý škola reprezentuje. Vypracovaný projektový zámer, ktorý  študenti pripravia a odošlú do 31.12.2016, bude hodnotený odbornou komisiou pozostávajúcou zo zástupcov Úradu vlády SR, Centrálneho koordinačného orgánu a jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov.  Najlepšie práce budú ocenené zaujímavými cenami:
 
pre školy:
1. cena - tovar v hodnote 10.000 eur
2. cena - tovar v hodnote 8.000 eur
3. cena - tovar v hodnote 6.000 eur

každý člen víťazného tímu získa:
1. cena - Smart Tv 4K Ultra
2. cena – Tablet
 3. cena - Smart hodinky
 
Vyhlásenie výsledkov so  slávnostným  odovzdávaním  cien sa uskutoční  do konca februára 2017.  Všetky ďalšie informácie o súťaži sú uvedené v Štatúte, ktorý sa nachádza na stránke: www.eufondy.sk
 
Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.eufondy.sk

 
 
 
21622