Mládežnícky šport na slovensko-ukrajinskom pomedzí sa mohol rozvíjať vďaka nórskym fondom

16.02.2017

Rozvoj tréningového zázemia, podpora participácie študentov na cezhraničných spoločenských aktivitách a vlastnom rozvoji, usporiadanie pilotných cezhraničných tréningových kempov pre podporu mladých športovcov z Ukrajiny a Slovenska v zjazdovom lyžovaní, snowboardingu či medzinárodný študentský zraz cyklistov v Zakarpatskej oblasti – to je len niekoľko z množstva aktivít, ktoré zrealizoval Akademik Technická Univerzita Košice v rámci projektu Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu - International Youth Sport Partnership.   Projekt podporený sumou takmer 400 000 eur z Nórskeho finančného mechanizmu, ktorého národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, bol súčasťou programu Cezhraničná spolupráca. Spolupracovali na ňom viaceré akademické a športové inštitúcie z Ukrajiny Nórska a Slovenska:  Užhorodská národná univerzita, Asociácia cestovných organizácií v Zakarpatskej oblasti, Asociácia rozvoja športu, kultúry a turizmu, Ukrajina; Finnmark Idrettskrets, Nórsko, zapojená je aj slovenská obec Holčíkovce.

Záverečná konferencia projektu  spojená so zimným študentským kempom Dragobrat Ukrajina sa uskutoční  od piatku 17.februára 2017 do soboty 25.februára 2017.  Konferencia sa začne v piatok o 10.30 v hoteli Družba v Užhorode, podujatie bude od soboty 18.februára 2017 pokračovať týždňovým lyžiarskym a snowbordovým výcvikom.

V rámci projektu sa podarilo vybaviť športovým náradím a zázemím aj Výcvikové centrum vodných športov Domaša, realizátor projektu spolu s partnermi  pracujú na  koncepcie rozvoja vzdelávacieho systému regionálneho trvalo udržateľného jachtingu a rozvoja vzdelávacieho systému regionálneho freeride snowboardingu, pripraviť odborné inštruktážne videá pre športovú mládež a študentov či virtuálneho sprievodcu vodáckymi a zimnými športovými centrami.

Zámerom projektu Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu je rozvoj mládežníckych a študentských športových aktivít v medzinárodnom kontexte ako veľmi významného prvku rozvoja osobnosti a participácie mladých ľudí. Jeho ambíciou je učiť mladých ľudí, vstupujúcich do života, identifikovať, posúvať a prekonávať vlastné, osobné,  ale aj reálne a všadeprítomné bariéry a hranice.

Základným prvkom Medzinárodného partnerstva mládežníckeho športu je integrovaná regionálna spolupráca medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou v oblasti rozvoja vzdelávania a športu s významným zreteľom na hodnoty kultúrneho a prírodného dedičstva a ich ochrany.
 
Kompletné informácie o projekte sú zverejnené na:  www.surfclub.skhttps://www.facebook.com/surfclubdomasa/http://mediacenter.uzhnu.edu.ua/dir/proekty/mizh_molod_sport_partner/30https://www.facebook.com/barentsgames.
 
Kontakt:  Pavol Lopuchovský; lopuchovskygalop@gmail.com; +421 903 655 253
                Tatiana Kmecová; tatiana.kmecova@gmail.com; +421 915 984 227421
 
Úrad  vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.gov.sk
21864