Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Burza príležitostí v Košiciach vďaka Švajčiarskemu finančnému mechanizmu

01.03.2017

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) organizuje podujatie s očakávaným veľkým záujmom škôl, žiakov aj zamestnávateľov. Burza príležitostísa uskutoční 2. marca 2017 v priestoroch Kunsthalle na Rumanovej 1 v Košiciach v čase od 9.00 do 17.00 hod. a otvorí  široké ponuky na prezentáciu škôl, žiakov  a zamestnávateľov. Podujatie  je jedným z mnohých, ktoré sa realizuje vďaka projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce, ktorý je financovaný prostredníctvom Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Národným kontaktným bodom mechanizmu je Úrad vlády SR. Podujatia sa zúčastní generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR Ján Krak, riaditeľ odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu Úradu vlády SR Ivan Ivančin,  záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Košice Richard Raši. 
 
Na burze ŠIOV predstaví konkrétne výsledky projektu,  ďalej špeciálnu webovú platformu a informačnú brožúru o výhodách ponúkaných stredným odborným školám v rámci zákona o verejnom obstarávaní. Pre návštevníkov z radov žiakov základných a stredných škôl budú pripravené prezentácie cvičných firiem a zamestnávateľov, ktorí úspešne spolupracujú s konkrétnymi školami pri výučbe a v rámci odbornej praxe.  Súčasťou podujatia budú dva tematické workshopy, a to Spoločenská zodpovednosť a duálne vzdelávanie a Škola ako úspešná personálna agentúra.
 
Program:
 
Čas Program podujatia “Burza príležitostí”
9.00 – 9.45 Tlačová konferencia  - záverečná
10.00 – 10.20 Slávnostné otvorenie podujatia
10.30 – 11.30 Workshop „Spoločenská zodpovednosť a duálne vzdelávanie“
12.30 – 14.00 Workshop „Škola ako úspešná personálna agentúra“ 
17.00 Ukončenie podujatia
 
 
Viac o projekte na: http://www.swiss-contribution.sk/statny-institut-odborneho-vzdelavania/
 
Kontakty pre médiá:
ŠIOV: Michal Kaliňák: tel.: 0905 963 781; michal.kalinak@siov.sk
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: Matúš Stračiak; 02/59374 253; matus.straciak@minedu.sk
 
Úrad vlády SR: Tatiana Kmecová, 0915 984 227; tatiana.kmecova@vlada.gov.sk
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.swiss-contribution.sk
 
21941