Ukončený projekt Košického samosprávneho kraja priniesol kvalitnejšie a dostupnejšie poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie

05.04.2017

Vo štvrtok, 6.apríla 2017 sa o 8.30hodine v priestoroch otvorenej zóny Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach uskutoční záverečná konferencia   projektu: Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji. Projekt realizoval Košický samosprávny kraj  (KSK) v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu sumou takmer 375 tisíc eur. Správcom programu a Národným kontaktným bodom spolupráce  je Úrad vlády Slovenskej republiky.
 
Kľúčovým cieľom projektu bolo najmä dosiahnutie dostupnosti rýchlej a účinnej špecializovanej pomoci ženám zažívajúcim rodovo podmienené partnerské násilie a ich deťom. Vďaka projektu, ktorého realizátorom sú partnerské organizácie Fenestra , OZ Pomoc rodine, Kotva, n.o. a OZ HANA, môže komplexné špecializované odborné poradenstvo a posilnenie kapacít kancelárie prvého kontaktu  zabezpečiť ženám zažívajúcim násilie a ich deťom bezpečie, posilnenie, prekonávanie sociálnej izolácie, krízovú intervenciu, sociálne, psychologické, právne poradenstvo, právne zastupovanie, ako aj ubytovanie v zariadení núdzového bývania.
 
Projekt bol rovnako zameraný na zlepšenie pomoci, podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie aj zo strany štátnych a verejných inštitúcií v Košickom samosprávnom kraji. V rámci projektu  bolo zrealizovaných 11 workshopov pre zamestnancov a zamestnankyne rôznych inštitúcií a organizácií prichádzajúcich do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi. Rovnako  sa v štyroch mestách: v Košiciach, Michalovciach, Trebišove a Spišskej Novej Vsi vytvorili a rozvíjali pracovné skupiny zložené z rôznych verejných a štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácií. Počas projektu  bolo zrealizovaných tiež 18 stretnutí pracovných skupín.
 
Prijímateľ a partneri projektu distribuovali množstvo informačných letákov pre ženy s informáciami o miestach pomoci v KSK,  a to aj na inštitúcie, kde  ženy obvykle hľadajú pomoc. V rámci projektu vznikla brožúra pre inštitúcie s praktickými informáciami,  ako sú kompetencie jednotlivých inštitúcií a organizácií a čo robiť v kontakte so ženou a deťmi ohrozenými násilím. Projekt umožnil poskytnúť podporné služby viac ako 600  ženám na území celého KSK.
 
Účasť médií na podujatí je voľná.
 
Kontakt pre médiá:Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
        Dušana Karlovská, fenestra@fenestra.sk; +421 911 224 777
 
Úrad vlády SR – odbor grantov EHP a Nórska
www.vlada.gov.sk
 
Fenestra
www.fenestra.sk
22102