Centrum Slniečko ukončilo projekt podporený nórskymi grantmi – ženy v Nitrianskom kraji sa môžu cítiť bezpečnejšie

21.04.2017

Hlavným zámerom  projektu bolo zriadenie nového ženského bezpečného domu, ktorý spĺňa minimálne Európske štandardy  i časť  cenného nadštandardu pre  bezpečné bývanie matiek s deťmi, obete partnerského, rodovo podmieneného násilia s prihliadnutím na požiadavky bezbariérového riešenia objektu, v ktorom sú klientom poskytované komplexné služby opierajúce sa o princíp posilnenia a práv obete.  Projekt s názvom Bezpečný ženský dom - priestor pre plnohodnotný život bez násiliarealizovalo Centrum Slniečko v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorého správcom je Úrad vlády SR, a ktorý bol podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR sumou  viac ako 500 000 eur.
 
V pondelok, 24.apríla  o 10:30 hodsa v KaviarniTrafačka na ulici Janka Kráľa 65 v Nitre uskutoční tlačová konferencia k ukončeniu projektu za účasti zástupcov Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR, Úradu vlády SR, realizátorov projektu a ďalších hostí.
 
 
Projekt umožnil rozšírenie  kapacít pre bezpečné bývanie žien a detí  v Nitrianskom samosprávnom kraji, priamo v meste Nitra, ktoré je krajským mestom poskytujúcim dostatočné možnosti pre zaistenie anonymity  a bezpečia klientov o 6 rodinných miest.  Prioritou je poskytovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, sociálnych služieb a komplexného odborného poradenstva  a pomoci obetiam partnerského násilia. Ženám a deťom slúži aj nepretržitá krízová linka, dostupnosť bezpečeného žesnkého domova na prijatie klientky do 24 hodín denne  a pod.
 
Kontakt pre médiá: 
 
Simona Nagy, koordinátorka projektu; simona.nagy@centrumslniecko.sk; +421 908 573 262
 
Tatiana Kmecová, Úrad vlády SR; tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk
 
Centrum Slniečko
www.centrumslnieko.sk
 
 
 
22139