Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Menej chýb vo vyúčtovaniach projektov – úrad vlády organizuje seminár

02.05.2017

Úrad vlády SR  ako Národný kontaktný bod pre programy nadnárodnej spolupráce organizuje v stredu, 3. mája 2017 o 10:00 hod. v Hoteli Bôrik Seminár k implementácii programov Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020.

Seminár je určený pre  projektových, finančných a komunikačných manažérov projektov schválených v prvej a druhej výzve nadnárodného programu Interreg Stredná Európa a v prvej výzve programu Interreg Dunajský nadnárodný program. Doteraz bolo v uvedených výzvach schválených 99 slovenských partnerov. 

Odbor programov nadnárodnej spolupráce  Úradu vlády SR bude na seminári prezentovať nasledujúce oblasti:

· Aktuálna informácia o stave implementácie programov nadnárodnej spolupráce na programové obdobie 2014 – 2020;
· Systém prvostupňovej kontroly pre programy Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020;  príklady správnych aj nesprávnych vyúčtovaní z praxe;
· Skúsenosti s vykonávaním kontroly oprávnenosti výdavkov programov nadnárodnej spolupráce; Vybrané aspekty prvostupňovej kontroly z pohľadu verejného obstarávania;

Ďalší zo seminárov s týmto zameraním sa uskutoční v utorok 16.mája 2017 v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach.

Kontakt pre médiá:
Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk
www.central2014.gov.sk
22191