Úrad vlády SR oznamuje termín verejného vypočutia kandidátov na predsedu ÚVO vládou SR

16.05.2017

Úrad vlády SR v súvislosti s verejným vypočutím kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie  vládou SR oznamuje, že verejné vypočutie sa uskutoční dňa 24.mája 201710.00 hzasadačke vlády SR v Novej budove Úradu vlády SR. Na verejnom vypočutí sa budú môcť zúčastniť  médiá a verejnosť priamo v zasadačke do naplnenia jej kapacity.
 
Úrad vlády SR zároveň oznamuje, že pri voľbe kandidátov na predsedu ÚVO postupuje vo všetkých krokoch v súlade so  zákonom o verejnom obstarávaní a uznesením vlády SR č. 141/2017:

-          dňa  30.marca 2017 vyhlásil Úrad vlády SR výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Informácia o výzve spolu  s požiadavkami na kandidáta, administratívnymi náležitosťami a  povinnosťou zaslania projektu kandidáta o činnosti Úradu pre verejné obstarávanie a jeho rozvoja   boli  zverejnené na stránke Úradu vlády SR, Úradu pre verejné obstarávanie, ako aj v dennej tlači; návrhy na kandidátov bolo možné zaslať na Úrad vlády SR do 30.4.2017;
 
-          dňa 15.4.2017 bola zostavená Komisia na kontrolu návrhov na kandidátov predsedu    ÚVO, ktorej  členmi sú aj  zástupca nominovaný splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, zástupca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a zástupca príslušného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je zároveň aj predsedom komisie;
 
-          dňa 4.mája2017 komisia  kontrolovala návrhy na kandidátov, ktoré boli Úradu vlády SR doručené v termíne do 30.4.2017;
 
-          dňa 5.mája 2017 Úrad vlády SR zverejnil na svojom webovom sídle: http://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-prihlasenie-kandidatov-na-predsedu-uvo/  tých kandidátov, ktorí splnili všetky podmienky uvedené v materiáli: Návrh na vyhlásenie výzvy na prihlásenie kandidátov na predsedu ÚVO a podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu ÚVO, schváleného vládou SR dňa 29.3.2017, a ktorých komisia odporučila na  verejné vypočutie vládou;
 
-           odo dnes, utorok 16.5.2017 je na webovom sídle Úradu vlády SR:  (link) zverejnený kompletný materiál k verejnému vypočutiu kandidátov na predsedu ÚVO vládou SR vrátane projektov kandidátov;
 
Návrh kandidáta na predsedu ÚVO, ktorý vzíde z verejného vypočutia vládou SR, bude na rokovanie NR SR  predložený do konca mája tak, aby poslanci NR SR mohli zvoliť predsedu ÚVO do dátumu ukončenia funkčného obdobia terajšej predsedníčky ÚVO . Kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie  na návrh vlády SR volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
22257