Výzva na prihlásenie kandidátov na predsedu ÚVO

Výzva

Verejné vypočutie vládou SR - návrhy kandidátov na predsedu ÚVO

Životopisy kandidátov s uvedením kde vykonávali odbornú prax vo VO

Návrh na verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie

22317

Dátum poslednej aktualizácie: 18.08.2017