Veľa zelene a špeciálny bioplynový reaktor - Slovensko je ekologickejšie aj vďaka grantom EHP a Nórska

07.06.2017

Tzv. zelené mestá, revitalizácia zelene, parkov, budovanie nových oddychových zón, prevencia pred povodňami, využitie dažďovej vody, Modré školy a zvýšená produkcia obnoviteľnej energie z biomasy – to všetko  bolo súčasťou  dvoch programov Prispôsobenie sa zmene klímy Zelené inovácie v priemysle a ich 83 projektov podporených  v rámci  Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu  v sume viac ako 30 miliónov eur.
 
Preddefinovaným projektom programu Zelené inovácie v priemysle bolo zriadenie Centra pre výskum potenciálu biomasy, na zlepšenie energetickej efektívnosti z obnoviteľných zdrojov, ktorého realizátormi boli: Národné potravinové a poľnohospodárske centrum, Slovenský poľnohospodársky technický a skúšobný ústav, a partnermi: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nórska univerzita vied v Aas, Biomasa, združenie právnických osôb, Antec Biogas  AS a  STIFTELSEN TEL-TEK a Telemark University College.
 
Projekt zvýšil slovensko-nórsku spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií biomasy a bioenergie. Rozsah projektu pozostával zo zriadenia dvoch laboratórií na Slovensku a transferu jedného špeciálneho reaktora vyvinutého v Nórsku na výrobu obnoviteľnej energie z organického odpadu. Projekt tiež zahŕňal študijné cesty slovenských expertov do Nórska a naopak, ako aj školenia a poradenstvo zo strany nórskych partnerov.  
 
Bioplynový reaktor  využíva organické materiály, ktoré  sa dodávajú do reaktora a aktívne sa rozkladajú baktériami. Vyššia koncentrácia baktérií poskytuje rýchlejší proces ako iné bioplynové reaktory:  tento proces trvá približne 7 dní, v porovnaní s 21 dňami v iných reaktoroch.  Takto získanú energiu môžu využiť tak veľké mestské zariadenia, ako aj malé farmy a pod. 

Prezentácia špeciálneho reaktora na spracovanie biomasy sa uskutoční v stredu, 7.júna 2017 o 18.00 hodine Kolinanoch, na  pracovisku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.  Zúčastní sa jej J.E. Inga Magistad, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR,  aj nórski partneri z Innovation Norway. Bioplynový reaktor  odprezentuje prof. Jan Gaduš, vedúci Katedry regionálnej bioenergetiky a prorektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
 
Kompletné výsledky programov  Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha Zelené inovácie v priemysle odprezentujú dve záverečné konferencie, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok, 8.júna 2017 o 10.00 hodine v Hoteli Bôrik v Bratislave. Organizátorom konferencií je Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod oboch finančných mechanizmov a správca uvedených programov.
 
Konferencií sa zúčastní J.E. Inga Magistad, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR, Norbert Kurilla, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR,  Dušan Jurík, generálny riaditeľ sekcie priemyselného rozvoja a investícií Ministerstva hospodárstva SR, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov ÚV SR Ján Krak, donorskí partneri, experti, realizátori projektov a ďalší hostia.
 
Na konferenciách budú poskytnuté aj aktuálne informácie o novom období implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórska v uvedených témach. Súčasťou konferencie bude aj tlačový brífing  o cca 10.30 hodine a hostia budú médiám k dispozícii aj na individuálne rozhovory.
 
Kontakt:  Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk
 
 
22349