Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

O podporu z Dunajského nadnárodného programu v 2. výzve sa uchádza 127 projektov

10.07.2017

V rámci druhej výzvy Dunajského nadnárodného programu, ktorého národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, bolo celkovo predložených 127 projektových žiadostí. Výzva bola zverejnená na stránkach www.interreg-danube.eu a www.danube.vlada.gov.sk a bola otvorená od 9. mája do 6. júna 2017. Slovenskí projektoví partneri sú zastúpení v 46 projektoch a ich celkový počet je 60, z toho v piatich projektoch vystupuje organizácia zo Slovenskej republiky ako vedúci žiadateľ.  V mesiacoch júl – december 2017 bude prebiehať formálne a kvalitatívne posudzovanie predložených projektov.  Monitorovací výbor  programu, zložený zo zástupcov partnerských krajín, definitívne schváli predložené projekty pravdepodobne v období december 2017 – január 2018.

Alokácia výzvy je zložená z prostriedkov ERDF vo výške 50,83 mil. eur, z prostriedkov IPA vo výške 4,42 mil. eur a z prostriedkov ENI vo výške 4,65 mil. eur. Miera spolufinancovania z ERDF je pre slovenských partnerov vo výške 85%.

Projektové žiadosti boli v tejto výzve podávané v jednom kroku, a to predložením všetkých vyplnených formulárov prostredníctvom webovej stránky programu.

Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk

22497