Kandidáti na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie sú známi

28.07.2017

Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení  a  v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky   č. 296 zo 14. júna 2017 k návrhu na určenie spôsobu výberu členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie menovaných vládou Slovenskej republiky zverejnil na svojom webovom sídle zoznam kandidátov (životopisy a projekty) na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie, ktorí splnili všetky požiadavky v zmysle výzvy na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie:   http://www.vlada.gov.sk/rada-uvo-2017/.
 
V súlade s uznesením vlády č. 296 zo 14. júna 2017 sa výber kandidátov na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie uskutoční formou verejného vypočutia odbornou hodnotiacou komisiou, ktorá bola zriadená 19.júna 2017.  Členmi komisie sú zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie, Úradu vlády SR, Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, ZMOSu, Slovenskej akadémie vied, AZZZ a Iniciatívy za vládu zákona.

Verejné vypočutie kandidátov sa uskutoční dňa  8.8.20178 a 15.8.2017 od 9.00 hodiny v priestoroch Hotela Bôrik.

Odborná hodnotiaca komisia zostaví zoznam kandidátov na členov rady, ktorých odporučí vláde schváliť a následne vymenovať za členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie.  Výzva bola vymedzená na dve obsadzované miesta tých doterajších členov Rady ÚVO, ktorým sa končí funkčné obdobie 27.septembra 2017.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
22557