Pri výmene generácií nebudú musieť šéfovia firiem hľadať svojich nástupcov v zahraničí

06.09.2017

Téma rodinných podnikov nie je v ničom nová, no v týchto rokoch vysoko aktuálna, keďže množstvo podnikov založených v 90. rokoch zažíva generačnú výmenu vedenia. Scenár býva podobný – riaditeľ  úspešnej firmy nemá svojho pokračovateľa a o jeho firmu prejaví záujem zahraničná spoločnosť.  V prípade jej predaja sa tak ľahko môže dostať do rúk zahraničných podnikateľov.  Inou cestou je napríklad vytvorenie transparentného portálu s citlivo nastavenými dátami, teda akýsi zoznam či portál, pomocou ktorého bude možné nájsť „domácich“ pokračovateľov, a to  aj z radov mladých podnikateľov, ktorí vedia spojiť  start-upové prostredie s existujúcou úspešnou značkou či  produktom, lojálnym personálom či rokmi budovanou databázou spolupracovníkov.
 
Práve takýto portál a ďalšie aktivity v téme budovania a zachovania rodinných podnikov – a to aj v rámci podpory rozvoja regiónov v SR  - má za cieľ vybudovať osem projektových partnerov z piatich krajín EÚ v  projekte ENTER-transfer. 
 
Úvodné  stretnutie projektových partnerov sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave ako vedúceho partnera projektu uskutoční v dňoch 7. až 8. septembra 2017 od 9.30 hodiny. Dvojdňové podujatie je určené pre projektových, finančných a komunikačných manažérov projektu. Projektoví partneri budú v jednotlivých prezentačných blokoch oboznámení o aktuálnom stave implementácie projektu ENTER-transfer so zameraním sa na konkrétne prierezové oblasti projektu, nebudú chýbať diskusie o cieľoch a úlohách projektových partnerov.  Účasť v rámci úvodného stretnutia potvrdilo kompletné konzorcium projektu ENTER-transfer:
 
· Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, vedúci partner,
·  Inovačné partnerské centrum, Prešov,
·  Vysoká škola ekonomická v Prahe, Česká republika,
·  Juhočeský vedecko-technický park, České Budějovice, Česká republika,
·  Business UpperAustria - Hornorakúska hospodárska agentúra, Mechatronický klaster, Linz, Rakúsko,
·  Univerzita aplikovaných vied Dolného Rakúska, Wels, Rakúsko,
·  DUNEA - Regionálna rozvojová agentúra regiónu Dubrovník - Neretva, Chorvátsko,
·  Inštitút pre udržateľné technológie – Národný výskumný inštitút, Radom, Poľsko.

Projekt ENTER-transfer  „dostal zelenú“ v  Programue Interreg Stredná Európa (CENTRAL EUROPE), ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR a ktorý  je spolufinancovaný  zo zdrojov ERDF vo výške cca 1,7 mil. eur. Prioritný zámer projektu spočíva v rozvoji ekonomických a sociálnych inovácií a zvrátení negatívnych dôsledkov demografických zmien v Strednej Európe prostredníctvom vytvorenia prostredia podporujúceho nástupníctvo firiem na národnej a nadnárodnej úrovni.
Kontakt pre médiá: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227,  Peter Dorčák, dorcak@ezo.sk;
 
 
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.centraleurope.vlada.gov.sk
 
 
Ekonomická univerzita Bratislava
www.euba.sk
 
Inovačné poradenské centrum
www.ipcpo.sk
 
22691