Zajtra na Bôriku ďalší zo seminárov úradu vlády o služobnom hodnotení

23.10.2017

Generálna tajomníčka služobného úradu Úradu vlády SR v spolupráci so sekciou štátnej a verejnej služby Úradu vlády SR,  Centrom  vzdelávania a hodnotenia
a  Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť organizuje zajtra, v utorok 24.10.2017 v hoteli Bôrik v Bratislave od 8:30 hodiny ďalší zo seminárov pod názvom Služobné hodnotenie ako nástroj riadenia ľudských zdrojov.   Seminár je určený  generálnym tajomníkom dvadsiatich služobných úradov štátnych a verejných inštitúcií, akými sú napr.:  Slovenská obchodná inšpekcia, Najvyšší kontrolný úrad, Kancelária prezidenta SR, Kancelária Súdnej rady SR,  Finančné riaditeľstvo SR,  Národný inšpektorát práce a ďalších.
 
Služobné hodnotenie ako nástroj aktívneho a spravodlivého riadenia ľudských zdrojov bol opätovne zavedený do praxe novým zákonom o štátnej službe.   Je dôležitý najmä v súvislosti s nastavením mechanizmov komplexnej a konkrétnej personálnej politiky na úrovni tej ktorej štátnej inštitúcie, resp. služobného úradu. 
 
V  programe so svojou prezentáciou vystúpi riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť Ctibor Košťál.  Katarína Staroňová z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK predstaví štúdiu:  PERFORMANCE APPRAISAL IN THE EU MEMBER STATES AND EUROPEAN COMMISSION, ktorá obsahuje  aktuálne trendy  využívania služobného hodnotenia v krajinách Európskej únie.
 
Súčasťou seminára bude aj diskusia a výmena skúseností pri  uplatnení inštitútu služobného hodnotenia, prostredníctvom ktorého budú po prvý raz začiatkom budúceho roka  hodnotení za rok 2017 tí štátni zamestnanci, ktorí vykonávajú  štátnu službu najmenej šesť mesiacov, ako aj informácie o ďalších aktivitách Centra vzdelávania a hodnotenia Úradu vlády SR.  
 
Vstup médií na podujatie je voľný.
 
 
Kontakt:Tatiana Kmecová; tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR – sekcia štátnej a verejnej služby
www.vlada.gov.sk
22870