Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Vláda SR dnes schválila dodatok k akčnému plánu aj pre okres Svidník

29.11.2017

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 29. novembra 2017 schválila návrh dodatku k akčnému plánu rozvoja okresu Svidník. Po Vranove nad Topľou a Trebišove ide v poradí o zmenu v treťom okrese, ktorý je zaradený medzi dnes už 15 najmenej rozvinutých. Návrhy dodatkov boli predložené na podnet rozvojových rád z dôvodu zmien v procese implementácie akčných plánov.

V rámci mnohých opatrení a aktivít akčných plánov sa okruh prijímateľov regionálneho príspevku vďaka novele zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov aj pre okres Svidník rozšíri, aby regionálny príspevok mohlo čerpať viacero subjektov, najmä podnikateľských. Presunuté boli tiež finančné prostriedky medzi jednotlivými opatreniami a aktivitami na základe pripravenosti projektov a stanovení jasných priorít pre najbližší rok či doplnenie nových projektov a aktivít, alebo aj vypustenie niektorých projektov a aktivít, ako aj doplnenie zdrojov financovania aktivít.

Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja

www.vlada.gov.sk
http://www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/
www.nro.gov.sk


22989