Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Roboty, 3D tlačiareň, 3D dizajn aj modelovanie – seminár k implementácii nadnárodných programov s technologickými novinkami

08.01.2018

V utorok 9. januára 2018 sa o 10.00 hodine v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční Seminár k implementácii programov Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020, ktorý pre realizátorov projektov organizuje  Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod.  Zameraný bude na  predchádzanie chýb pri vykazovaní výdavkov a realizovaní verejného obstarávania. Zaujímavou súčasťou podujatia bude prezentácia úspešných projektov, ktoré v rámci nadnárodných programov realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR. Prvým z nich je projekt EcoInn Danube, ktorého cieľom je posilnenie spolupráce inovátorov ponúkajúcich riešenia v oblasti ekologicky orientovaných inovácií, najmä energetickej efektívnosti prostredníctvom  aktivít, ktoré podporujú zhromažďovanie dopytu a ponuky nápadov na ekoinovácie, napr. aj v rámci platforiem www.ecoinnovative.eu, letných škôl, inovačných fór a workshopov, ktoré sa zameriavajú na inovácie pre napr. zvyšovanie efektívnosti firmy, jej výroby, prevádzky  a pod. s cieľom zapojiť do riešenia problémov a prinášania nových prístupov aj slovenské vysoké školy.  Viac informácií na:  http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecoinn-danube.
 
Druhým je projekt FabLabnet, v rámci ktorého detašované oddelenie Centra vedecko-technických informácií SR – Fablab - vytvorilo dielňu s najnovšími technologickými  zariadeniami  vrátane 3D tlačiarne  či laserovej rezačky, elektronickej konštrukcie atď.,  v ktorej si svoje nápady na podnikanie alebo vedecký výskum môže otestovať široká verejnosť, najmä však študenti.   Podstatou projektu je doslova priniesť koncept kreatívnych dielní existujúcim aj budúcim inovátorom v rámci strednej Európy a spájať tieto dielne či laboratóriá na medzinárodnej úrovni. Partnermi projektu sú  vedecké, rozvojové aj podnikateľské organizácie v Taliansku, Maďarsku, Česku, Slovinsku, Chorvátsku, Rakúsku, Nemecku a Poľsku.  Dielne typu Fablab sú inšpirované skúsenosťami z MIT Boston.
 
Dôkazom  zmysluplnosti existencie takýchto laboratórií je aj úspech študentov z gymnázia Spojenej školy sv.Františka z Assisi v Bratislave, ktorí vďaka prístupu k 3D technológiám  vyvinuli napríklad aj futbalových robotických hráčov a zúčastnili sa s nimi Majstrovstiev sveta v robotickom futbale v Nemecku (2016) a v Japonsku (2017).  Viac informácií na: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FabLabNet.html; http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//Projekty/FabLabNet/FINAL_sk_preklad_FabLabNet_Policy_paper.pdf .
 
Činnosť technologickej dielne Fablab, ako aj roboti hrajúci futbal, budú súčasťou utorkového programu seminára.
 
V Slovenskej republike je v rámci nadnárodných programov realizovaných 68 projektov, v ktorých je  zapojených celkom 98 slovenských partnerov.
 
Vstup médií na podujatie je voľný.
Kontakt:  Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk
www.centraleurope.vlada.gov.sk
 
23120