Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Vláda SR dnes schválila navrhované zmeny v Akčnom pláne rozvoja okresu Sabinov

17.01.2018

Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložil na dnešné rokovanie vlády SR na základe iniciatívy Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Sabinov Návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Sabinov“ ako iniciatívny návrh Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Sabinov, ktorý vláda SR schválila s pripomienkou  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
 
Zmeny v procese implementácie Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov, ktoré aj v tomto, poradí už štvrtom okrese, prinášajú väčšiu pružnosť v čerpaní regionálneho príspevku  pre ďalšie, najmä podnikateľské subjekty.  Okrem rozšírenia okruhu prijímateľov bol schválený aj presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými opatreniami podľa priorít nastávajúceho obdobia či ich doplnenie a pod.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/
www.nro.gov.sk
23159