Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Do vyhlásenej prvej časti hromadného výberového konania do štátnej služby sa prihlásilo 166 uchádzačov

26.01.2018

Hromadné výberové konanie je v novom zákone o štátnej službe jedným z prostriedkov na podporu zamestnávania absolventov, ktorí si po ukončení štúdia hľadajú zamestnanie a často nemajú žiadne pracovné skúsenosti. Úrad vlády SR vyhlásil v decembri minulého roka 1. časť hromadného výberového konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest vhodných pre absolventov, ktorí majú menej ako 30 rokov a ukončili vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa najneskôr pred 2 rokmi.  Do ukončenia termínu, 19. januára 2018, sa prihlásilo 166 uchádzačov. Zúčastniť sa 1. časti hromadného výberového konania budú môcť tí z nich,  ktorí splnili všetky predpoklady a požiadavky tohto výberového konania.
 
V 1. časti hromadného výberového konania sa budú overovať všeobecné vedomosti, napr. o ústavnom zriadení a politickom systéme SR, o politickom systéme EÚ, o organizácii štátnej správy, o štátnej službe a pod., ako aj znalosť štátneho jazyka písomným testom – sú to kritériá, ktoré ustanovuje zákon o štátnej službe avyhláška č. 127/2017 Z. z. k výberovým konaniam: /data/files/6942_vyhlaska-uv-sr-o-vyberovyc-konaniach.pdf.
 
Úspešní uchádzači z prvej časti budú na dva roky zaradení do registra úspešných absolventov a môžu sa hlásiť na druhú časť hromadného výberového konania, ktorú už vyhlasuje konkrétny služobný úrad, napr. ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy. Úlohou prvej časti hromadného výberového konania je teda „predvýber“ a evidencia úspešných absolventov v registri pre ich ďalšie možné uplatnenie v štátnej službe.
 
Výhodou pre tých absolventov, ktorí sa  prihlásili na dané výberové konanie prostredníctvom portálu s autentifikáciou (použitím eID karty), alebo sa prihlásili bez autentifikácie a zvolili si doručovanie písomností do emailovej schránky, je to, že im po zaradení do registra úspešných absolventov systém automaticky doručuje oznámenie o vyhlásení druhej časti hromadného výberového konania.
 
Všetci uchádzači o prácu v štátnej službe sa môžu od 1.júna 2017 prihlasovať na vyhlásené výberové konania už aj elektronicky cez modul „Výberové konania“ na portáli https://open.slovensko.sk/, kde sú tieto výberové konania na voľné miesta v štátnej službe zverejnené a pravidelne aktualizované.
 
Úrad vlády SR – Sekcia štátnej služby a verejnej služby
www.vlada.gov.sk
 
 
 
23173