20180215 - R. Fico: Štruktúra odborného školstva musí zodpovedať potrebám zamestnávateľov