Novinky pre zlepšenie turizmu v Dunajskom regióne aj z dielne STU v Bratislave

01.03.2018

Slovenská technická univerzita v Bratislave realizuje už rok v rámci Dunajského nadnárodného programu, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, projekt DANUrB: budovanie regionálnej siete prostredníctvom cestovného ruchu a vzdelávania s cieľom posilniť Dunajskú kultúrnu identitu a solidaritu. Hlavným cieľomprojektu je vytvorenie komplexnej priestorovo – kultúrnej siete: Dunajskej kultúrnej promenády, ktorá bude integrovať všetky komunity pozdĺž rieky do jednej turistickej destinácie s tematickými trasami a možnosťami rozvoja. Celkový rozpočet projektu je vo výške 2 560 939 eur. Samotná realizácia projektu pozostáva s týchto činností:

1/Výskum kultúrneho a historického dedičstvain-situ, realizovaný na viacerých medzinárodných workshopoch (výskumníkmi, expertmi, študentmi, komunitami) a miestne štúdie, ktoré  budú poskytovať praktické údaje o konkrétnej situácii;

2/DANUrB Stratégia bude skoncipovaná z dôvodu sformulovania spoločného priestorovo – kultúrneho strategického akčného plánu;
 
3/Dunajská kultúrna promenáda sa stane platformou pre vybudovanie kultúrnej siete a spoločný rozvoj miest;
 
4/Mobilný sprievodca Pocket Guide prepojí v špeciálnych prehliadkach všetky kultúrne a historické dáta, ktoré budú môcť využívať turisti po celom svete, a to  jednoducho a bezplatne stiahnutím aplikácie do smartfónu;
 
5/ Pilotné aktivity sprevádzané exhibíciami, festivalmi, otvorenými diskusiami.

V projekte sa doposiaľ podarilo vytvoriť  metodiku a identifikáciu hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, študentské workshopy, putovné výstavy, testovací model Pocket Guide aplikácie, GIS mapy ako analytický a databázový nástroj hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, prírodnej a kultúrnej krajiny, oslava Dňa Dunaja so sprievodnými akciami a ďalšie. O doterajších výsledkoch projektu, na realizácii ktorého sa podieľa spolu 7 univerzít, 3 socio-kultúrne neziskové organizácie, 7 miestnych samospráv, 11 mestských samospráv, 3 výskumné inštitúcie, 2 spoločnosti zaoberajúce sa turizmom a 6 turistických organizácií v Rakúsku, Srbsku, Maďarsku, Rumunsku,  budú diskutovať účastníci  medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 1.-3. marca 2018 na Fakulte architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody 19. 

Program


 
Kontakt pre médiá
Tatiana Kmecová,
tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
Viera  Joklová; joklova@fa.stuba.sk; +421 918 665 045
 
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk; www.danube.vlada.gov.sk;
 
Faktula architektúry STU Bratislava
www.stuba.sk
 

23286