Presun cestnej prepravy výrobkov v chemickom priemysle na železničnú – partneri projektu sa stretávajú v Bratislave

07.03.2018

Dnes, v stredu 7.3.2018 sa  od 10.00 hodiny až do zajtra popoludnia  uskutoční v Bratislave v Hoteli TATRA Nadnárodné stretnutie pracovnej skupiny projektu ChemMultimodal- Transnational Work Group meeting.  Hlavným cieľom stretnutia je prerokovanie spolupráce a ďalšieho postupu prípravy pilotných projektov, ktorých cieľom je presun cestnej prepravy výrobkov a surovín v chemickom priemysle na železničnú, s očakávanými pozitívnymi environmentálnymi dopadmi.
 
Do projektu ChemMultimodal je zapojených 7 regiónov a 14 partnerov z rôznych krajín Strednej Európy. Slovenskú republiku v projekte zastupuje Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR.  Predpokladaný rozpočet slovenského partnera v rámci projektu  je  140 330,00 €, pričom projekt je realizovaný z finančných prostriedkovEurópskeho fondu regionálneho rozvojav rámci programuInterreg Central Europe, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR.
 
Na základe podrobnej analýzy potrieb na zlepšenie multimodálnej prepravy chemického tovaru sa v rámci projektu vytvorí súbor nástrojov na podporu chemických spoločností a
poskytovateľov logistických služieb vo svojom strategickom a operačnom plánovaní na zvýšenie podielu multimodálnej dopravy. Tento súbor nástrojov bude testovaný v 6 pilotných projektoch s 30 chemickými spoločnosťami v partnerských krajinách s cieľom uľahčiť skutočný prechod na iný druh dopravy. V týchto pilotných projektoch je cieľom zvýšiť multimodálnu dopravu o 10 percent a znížiť emisie CO2 o 5 percent až do konca trvania projektu. Okrem toho sa uskutoční 6 tréningových seminárov, ktoré vyučujú používanie nástroja pre ďalších 120 spoločností. 1 spoločná stratégia a 7 regionálnych akčných plánov, ktoré budú pokračovať a zintenzívniť aktivity po ukončení projektu.
 
Chemický priemysel je dôležitým hospodárskym odvetvím v strednej Európe s obratom 117 miliárd eur a 340 000 zamestnancami. Chemické spoločnosti sú dôležitými logistickými zainteresovanými stranami zodpovednými za 8% nákladnej dopravy.
 
Vstup médií na podujatie je voľný.
 
Kontakt:   Tatiana Kmecová; tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR  - odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.centraleurope.vlada.gov.sk
 
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR
www.zchfp.sk
www.rcsk.sk
23329