Najlepší študenti v súťaži Roadshow 2017 Úradu vlády SR si prevezmú ocenenia už zajtra

26.03.2018

Úrad vlády SR ako realizátor komunikačných a informačných aktivít o čerpaní štrukturálnych fondov zorganizoval minulý rok už po štvrtý raz zaujímavú súťaž pre študentov tretích ročníkov stredných škôl v osemnástich mestách Slovenska pod názvom Roadshow 2017.  Jej cieľom bolo priblížiť mladým ľuďom tematiku podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, financovania rôznych  projektov a ponúknuť im možnosť pripraviť konkrétny projektový zámer na základe skutočných potrieb  regiónu a reálnych možností jednotlivých operačných programov.
 
Podujatie pozostávalo z putovnej časti formou informačných stretnutí a prezentácií, počas ktorých sa študenti mali možnosť oboznámiť  s princípmi čerpania fondov, ako aj s konkrétnymi informáciami o operačných programoch. Na základe informácií a prezentácií lektorov Úradu vlády SR bolo hlavnou úlohou trojčlenných súťažných družstiev vypracovanie projektového zámeru, ktorý by odzrkadľoval reálne potreby školy, obce, mesta či regiónu.
 
Odborná porota vyhodnotila prihlásených 25 projektov v januári 2018 a už zajtra, utorok 27.marca 2018 o 11.30 hod, sa v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR uskutoční slávnostné odovzdávanie cien pre víťazov
 
Ceny za víťazné projektové zámery si prevezmú súťažné tímy Strednej priemyselnej školy v Snine za prvé miesto s projektom zdieľaných bicyklov, Gymnázia Karola Štúra Modra za druhé miesto s projektom prírodovedného vzdelávania formou zážitkového učenia a vybudovania centra ornitoterapie v regióne Malých Karpát, ako aj tím študentov Gymnázia F.V. Sasinka v Skalici, ktorí sa umiestnili na treťom mieste s projektom revitalizácie veterného mlyna v meste Holíč.  Každý člen víťazného tímu získa podľa umiestnenia televízor, videokameru alebo Ipad Pro. Stredoškoláci svojím umiestnením vybojovali aj ceny pre školy, ktoré navštevujú, v podobe tovaru podľa vlastných potrieb v hodnote 10, 8 alebo 6 tisíc eur.
 
Vstup médií na podujatie je voľný.
 
Kontakt:Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227.
 
Viac informácií o súťaži nawww.eurondy.sk, http://www.vlada.gov.sk/roadshow-2017-startuje-uz-po-stvrty-raz/; http://www.vlada.gov.sk/22787/studenti-na-vychode-slovenska-prejavili-o-sutaz-roadshow-2017-velky-zaujem/; http://www.vlada.gov.sk/22837/roadshow-2017-uradu-vlady-sr-ukoncila-svoju-putovnu-cast-po-strednych-skolach-a-gymnaziach/http://www.vlada.gov.sk/vitazi-sutaze-roadshow-2017-uradu-vlady-sr-su-znami/.
 
 
Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.eufondy.sk
23379