Centrum vzdelávania a hodnotenia

Hodnotiace, testovacie a metodické centrum

Prihlasovanie na kurzy (pre kontaktné osoby SÚ) 23594

Dátum poslednej aktualizácie: 12.10.2023