Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Úrad vlády SR opäť spúšťa obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl

16.07.2018

Študenti, ktorých baví zachytávať kamerou zaujímavé dianie či objekty svojím  originálnym pohľadom aj spracovaním a ktorí si všímajú svoje okolie a jeho zmenu k lepšiemu vďaka eurofondom, majú šancu opäť ukázať svoj talent, ale aj vynovený región či školu,  kde žijú či študujú.
 
Úrad vlády SR vyhlasuje tradičnú a obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl na tému čerpania fondov Európskej únie, vďaka ktorým sa opäť dozvieme o pekných projektoch, ktoré sa práve vďaka eurofondom mohli realizovať a zlepšiť tak kvalitu života v obci, meste či kraji.
 
Na víťazov čakajú zaujímavé ceny, akými sú tablet, externý harddisk či kvalitná HD kamera.
  
Práce, videospoty, spolu s vyplneným formulárom, ktorý je zverejnený na www.partnerskadohoda.gov.sk  je potrebné odoslať na adresu: Úrad vlády SR, odbor informovanosti a publicity, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, v termíne  do 15. októbra 2018.
 
Obálku je potrebné označiť heslom: Neotvárať - Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu  regiónu a mestu 2018.
Práce bude hodnotiť odborná komisia podľa týchto kritérií:
 
 • uchopenie témy

• tvorivosť

• originalita

• spracovanie

• inovatívnosť
 
Najlepšie  práce budú zverejnené na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk/ a yotube.com.

Milí študenti, neváhajte, a počas letných prázdninových výletov spojte príjemné s užitočným. Tešíme sa na vaše práce!
 
Úrad vlády SR  - odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.patrnerskadohoda.gov.sk
www.eufondy.sk
24258