V obci Rejdová budú za regionálny príspevok šiť kroje pre celý región

17.08.2018

Úrad vlády SR poskytol regionálny príspevok v rámci podpory najmenej rozvinutým okresom vo výške 140 000 eur na vytvorenie obecného podniku obci Rejdová, zameranom na šitie krojov a jeho súčastí pre celý región. Miestne krajčírky budú zabezpečovať napríklad aj opravy krojov či výrobu darčekových predmetov s folklórnou tematikou. Obec Rejdová je rázovitou gemerskou obcou s hlbokou tradíciou nielen v ľudovej architektúre, ale aj vo zvykoch, tradíciách, tancoch a speve či odeve. V obci už 45 rokov organizujú jedno z najvýznamnejších podujatí Košického samosprávneho kraja – Gemerský folklórny festival, v regióne aktívne funguje niekoľko desiatok folklórnych súborov či kolektívov. Šitiu krojov sa viac ako 60 rokov venuje Zuzana Dovalovská, ktorá do svojho umenia zasvätí ďalšie zamestnankyne novovzniknutej dielne, celkovo tak vznikne päť pracovných miest. Remeselnícka dielňa bude mať sídlo v zrekonštruovanej bývalej turistickej ubytovni v miestnej základnej škole. Zmluva s obcou Rejdová, ktorá za účelom zriadenia obecného podniku založila obchodnú spoločnosť so 100% účasťou obce, bola podpísaná v máji 2018. V roku 2018 získa obec regionálny príspevok vo výške 90 000 eur, v roku 2019 – získa 25 000 eur a v roku 2020 rovnako 25 000 eur. Zriadením obecného podniku chce obec nielen uchovávať kultúrne hodnoty predkov, ale aj podporiť záujem o pomaly zanikajúce ľudové tradície, a najmä – znížiť mieru nezamestnanosti v obci. Úrad vlády SR www.vlada.gov.sk
24726