Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

K akcelerácii podpory regionálneho rozvoja prispievajú stretnutia priamo v regiónoch

13.09.2018

Po stretnutiach v najmenej rozvinutých okresoch Poltár (6. septembra 2018) a Kežmarok (7. septembra 2018) sa zajtra, štvrtok 13. septembra 2018  zamestnanci sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR stretnú so zástupcami najmenej rozvinutého okresu Sobrance, aby rokovali o všetkých aspektoch tohtoročného čerpania regionálneho príspevku s cieľom toto čerpanie urýchliť, pretože oprávnené obdobie použitia finančných prostriedkov alokovaných  uzneseniami vlády v roku 2016 sa končí 31. decembra 2018.

Stretnutia sú  zamerané aj na ozrejmenie postupov predkladania a posudzovania žiadostí o regionálny príspevok na roky 2018 a 2019. Žiadatelia tak majú možnosť komunikovať svoje projektové zámery priamo so zástupcami sekcie regionálneho rozvoja. Pracovného stretnutia sa zúčastnili členovia výboru, starostovia obcí, miestni podnikatelia, zástupcovia centier podpory a iné dôležité  subjekty územnej spolupráce.

Zástupcovia sekcie pripomenuli aktérom regionálneho rozvoja priamo v okresoch, že na stránke www.nro.gov.sk v sekcii Kontakty sú zverejnené aj mená kontaktných osôb pre ten ktorý najmenej rozvinutý okres, ktoré sú pripravené im pomôcť v prípade problémov, nejasností či postupov pri podávaní žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku.
 

Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
www.nro.gov.sk
www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj