Slovensko je vďaka projektu Social Makers súčasťou nových trendov pre sociálne inovácie

20.09.2018

Občianske spoločenstvá v strednej Európe prechádzajú štrukturálnymi zmenami, a práve sociálne inovácie  budú v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu pri riešení nových spoločenských výziev.  Pre využitie potenciálu v oblasti sociálnych inovácií je nevyhnutný priaznivý ekosystém, ktorý uľahčuje implementáciu produktov, služieb a modelov na riadenie týchto spoločenských premien.

V októbri 2017 odštartovala Nadácia Pontis ako jeden z 13-tich partnerov v siedmich krajinách strednej Európy trojročný projekt Social Makers, ktorý sa zameriava  na navrhovanie vzdelávacích nástrojov a medzinárodného prenosu poznatkov v oblasti sociálnych inovácií, na poskytovanie know-how podnikateľom, donorom, tvorcom politík, akademikom aj občanom o tom, ako je možné realizovať sociálne inovácie v praxi. Projekt je financovaný sumou 3 653 957 eur z programu Interreg Central Europe, ktorého národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR.

 
Jedna z mnohopočetných aktivít projektu  - podujatie s názvom:  Sociálne inovácie pre ďalšiu generáciu organizácií zameraných   na pozitívne zmeny v spoločnosti, sa uskutoční vo štvrtok 20. septembra 2018 od 13:00 hodiny v priestoroch Satori Stage na Mickiewiczovej ulici 9 v Bratislave. Jeurčené pre zástupcov začínajúcich mimovládnych organizácií alebo organizácií, ktoré chcú meniť svoj business model, expertov na sociálne podniky, ale aj širokú verejnosť. Účastníci budú hľadať odpovede najmä na tieto otázky: Vieme, čo vlastne znamenajú pojmy sociálne inovácie a sociálne podniky, prečo sú pre nás dôležité? Aký je vzťah medzi verejným  sektorom a  sociálnymi inováciami či sociálnym podnikaním na Slovensku? Čo je nevyhnutné najrýchlejšie rozvíjať v sektore a sú v ňom správne nastavené priority?

V ďalšom období  - od konca septembra do decembra 2018  - budú v rámci projektu prebiehať bezplatné vzdelávacie tréningy pre verejnosť na rôzne témy v oblasti sociálnych inovácií ako Aktívne občianstvo, Sociálne podnikanie, Technológie, Meranie dopadu atd. v Bratislave a v Košiciach. Tréningy nadväzujú na bezplatný online kurz, ktorý bol vytvorený v rámci medzinárodného partnerstva na tému sociálnych inovácií. O konkrétnych termínoch bezplatných vzdelávacích tréningov budeme verejnosť informovať.

Kontakt pre médiá: tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; 02/20925143, 0915 984 227
 
Úrad vlady SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk;
www.centraleurope@vlada.gov.sk
25173