Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Úrad vlády SR opäť rozbieha Roadshow o eurofondoch – stredoškoláci môžu zabojovať o skvelé ceny

28.09.2018

31 škôl na Slovensku navštívia od pondelka 1.októbra 2018 tím lektorov Úradu  vlády SR počas putovnej časti tradičného podujatia Roadshow,  ktorého  cieľom je priblížiť mladým ľuďom   - študentom 3.ročníkov stredných škôl - tematiku  podpory a financovania rôznych  projektov   z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ponúknuť im možnosť pripraviť konkrétny projektový zámer na základe skutočných potrieb  regiónu a reálnych možností jednotlivých operačných programov.
 
V októbri zavíta  Roadshow 2018 na stredné školy v dvadsiatich mestách Slovenska  -v Seredi,  Senci, Pezinku, Bytči, Martine, Sučanoch, Krupine, Banskej Štiavnici, Banskej Bystrici, Zvolene, Handlovej, Kremnici, Lučenci, Rimavskej Sobote, Hnúšti, Jelšave, Rožňave,  Spišskej Novej Vsi,Krompachoch  a  Veľkých Kapušanoch. Spolu až tridsať jeden škôl.
 
Podrobný  harmonogram podujatia a návštev škôl je zverejnený na www.eufondy.sk .

Podujatie bude pozostávať z prezentácie, počas ktorej budú študenti oboznámení s princípmi čerpania fondov EÚ, ako aj s konkrétnymi informáciami o aktuálnych operačných programoch. Ďalšou veľmi dôležitou časťou bude vysvetlenie súťažného zadania, ktorým je vypracovanie projektového zámeru. Študenti budú mať možnosť vytvoriť za každú školu maximálne 3 súťažné štvorčlenné družstvá, ktoré sa popasujú s vytvorením svojho, čo možno najlepšieho súťažného projektového  zámeru. 

Súťaží sa o zaujímavé a hodnotné ceny – tak pre školy, ako aj pre študentov,  členov víťazných tímov.

Pre školy :
1.cena -  tovar podľa potrieb školy v hodnote 10.000,- €
2.cena -  tovar podľa potrieb školy v hodnote   8.000,- €
3.cena -  tovar podľa potrieb školy  v hodnote  6.000,- €

Každý člen víťazného tímu získa:
1.cena - Smart Tv 4K Ultra
2.cena - Notebook  a balík Microsoft Office 2016:
3.cena - Tablet 

Termín odoslania súťažných zámerov jednotlivých družstiev na adresu Úradu vlády SR je 31. december 2018.  Projekty bude posudzovať odborná porota, ktorá určí umiestnenie na prvých troch miestach. Členom víťazných tímov budú výhry odovzdané už tradične na Úrade vlády SR v Bratislave počas slávnostného vyhlásenia výsledkov.  Viac informácií o Roadshow 2018 na: www.eufondy.sk .
 
Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.eufondy.gov.sk
25335