Úrad vlády SR sa pripojil k činnosti a spolupráci medzinárodnej siete organizácií zodpovedných za prevenciu korupcie

19.10.2018

V dňoch 15. – 16. októbra 2018  sa za účasti generálneho tajomníka Rady Európy a prezidenta GRECO v chorvátskom Šibeniku uskutočnila medzinárodná konferencia na tému Posilňovanie transparentnosti, zodpovednosti a integrity, ktorú organizovali:Chorvátske predsedníctvo Výboru ministrov Rady Európy, Skupina štátov proti korupcii (GRECO) Rady Európy a ministerstvo spravodlivosti Chorvátska.
 
Na konferencii sa zišlo viac ako 250 vedúcich predstaviteľov politík a odborníkov z rôznych regiónov sveta - vrátane približne 15 ministrov spravodlivosti a niekoľkých generálnych prokurátorov a prokurátorov. Úrad vlády SR reprezentovali: generálna tajomníčka služobného úradu ÚV SR  Tatiana Janečková a riaditeľ odboru prevencie korupcie ÚV SRPeter Kovařík.
 
Medzi prednášajúcimi predstaviteľmi boli generálny tajomník Rady Európy Thorbjørn Jagland, minister spravodlivosti ChorvátskaDražen Bošnjaković a predseda GRECO a podpredseda najvyššieho súdu Chorvátska Marin Mrčela.
 
V rámci témy Posilňovanie transparentnosti a zodpovednosti za zabezpečenie integrity: zjednotená proti korupcii sa konferencia zamerala aj na podporu národných mechanizmov boja proti korupcii a transparentnosti verejnosti. Ďalšími témami programu boli úloha slobodných médií na podporu transparentnosti a integrity a boj proti korupcii, etické povinnosti novinárov a riziko, ktorým môžu štáty čeliť, keď sa nedarí bojovať s korupciou.
 
Generálna tajomníčka služobného úradu ÚV SR v tejto súvislosti podpísala deklaráciu o vytvorení siete organizácií zodpovedných za prevenciu korupcie. Partneri sa zaviazali spolupracovať a vymieňať si praktické informácie v oblasti prevencie korupcie.Táto sieť gestorovaná chorvátskymi, francúzskymi a talianskymi orgánmi boja proti korupcii podporí systematické zhromažďovanie, riadenie a výmenu spravodajských informácií a osvedčených postupov medzi vnútroštátnymi orgánmi poverenými predchádzaním a bojom proti korupcii.

25536