Spoznaj granty EHP a Nórska a vyhraj súťaž o slogan pre aktuálne programové obdobie

22.10.2018

Po úspešnej implementácii projektov v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP (granty Nórska a EHP) teraz Slovensko stojí na začiatku nového obdobia čerpania grantov EHP a Nórska.  Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod pre oba finančné mechanizmy  by rád ešte viac prispel k bezproblémovej implementácii  grantov v Slovenskej republike aj formou čo možno najefektívnejšieho a najprimeranejšieho informovania verejnosti prostredníctvom Facebooku  a webového sídla: www.eeagrants.sk.
 
Preto práve dnes spúšťa na Facebooku: https://www.facebook.com/Granty-EHP-a-N%C3%B3rska-na-Slovensku-116525705145104/ on-line informačnú kampaň s názvom Spoznaj granty EHP a Nórska, v ktorej sa verejnosť dozvie zaujímavé informácie o týchto grantoch, ich poslaní, o výsledkoch uplynulých programových období, ako aj o nových možnostiach financovania zaujímavých projektových myšlienok v programovom období 2014-2021.
 
On-line informačná kampaň, ktorá potrvá odo dnes, pondelka 22. októbra 2018 do utorka 13. novembra 2018, bude ukončená súťažou o najoriginálnejší slogan Grantov EHP a Nórska pre programové obdobie 2014-2021
 
Samozrejme, nie je potrebné čakať na koniec informačnej kampane. Váš nápad na znenie sloganu môžete predložiť už dnes prostredníctvom formulára na  linku  https://goo.gl/forms/Ey3kvbVVGpCcrAM83, kde sú uvedené aj pravidlá našej súťaže.
 
Výherca bude odmenený zaujímavou cenou priamo na otváracej konferencii grantov EHP a Nórska 2014-2021 v Bratislave, ktorá sa uskutoční 15. novembra 2018 v Bratislave.

 
Úrad vlady SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk
25561