Ďalšie dva projekty z okresu Rožňava zazmluvnené Úradom vlády SR

24.10.2018
 V súvislosti s  čerpaním regionálneho príspevku v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Rožňava, kde dňa 24.októbra 2018 absolvuje vláda SR  svoje  výjazdové rokovanie,  podpísal vedúci Úradu vlády SR v týchto dňoch ďalšie dve zmluvy.
 
Prvá  zmluva sa týka financovania výdavkov spojených s rekonštrukciou prístupovej cesty k Ochtinskej aragonitovej jaskyni  vo výške 179 978 eur.  Prístupová cesta je dlhá 1,12 km a je v havarijnom stave. Podpora a samotná oprava cesty prispeje k zlepšeniu turistickej infraštruktúry pri jaskyni, ktorá je národnou prírodnou pamiatkou zapísanou aj na zozname Svetového dedičstva UNESCO.  Zaujímavosťou je, že jaskyňu náhodou objavili v roku 1954 pri razení geologickej prieskumnej štôlne. Bola sprístupnená v roku 1972 ako jedna z troch aragonitových jaskýň na svete.
 
Druhá zmluva sa týka poskytnutia regionálneho príspevku vo výške 121 320 eur na kapitálové výdavky spoločnosti Havesta, s. r.o., spojené s nákupom strojného zariadenia pre spracovanie drevnej hmoty na biomasu a drevnú štiepku. V priebehu realizácie projektu by malo byť vytvorených 5 pracovných miest.  Obidva regionálne príspevky budú poskytnuté ešte v roku 2018.
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.nro.vlada.gov.sk