Mená, životopisy, prax a projekty kandidátov na členov Rady ÚVO sú zverejnené

09.11.2018

Úrad vlády SR zverejnil na svojom webovom sídle www.vlada.gov.sk//25715/zoznam-kandidatov-na-clena-rady-uvo/  mená, životopisy vrátane praxe, ako aj vypracovaný projekt  kandidátov na členov Rady  Úradu pre verejné obstarávanie.
 
Komisia skonštatovala splnenie podmienok výzvy zverejnenej na: /data/files/7380_vyzva-uvo.pdf u všetkých šiestich prihlásených kandidátov, ktorými sú: Danka Bekeová, Matej Ovčiarka, Elena Sivová, Marcela Turčanová, Marian Fačkovec a Andrej Holák. Návrhy sú prevažne iniciatívne, jednu kandidátku, Elenu Sivovú, navrhol Žilinský samosprávny kraj.
 
Verejné vypočutie uvedených kandidátov na členov Rady ÚVO komisiou sa uskutoční vo štvrtok 22. novembra 2018 od 9:00 hodiny v Hoteli Bôrik v Bratislave.
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
25730