POZVÁNKA

13.11.2018

Pozývame Vás na otváraciu konferenciu Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021, spojenú s podpisom programových dohôd v dvoch programoch: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrneho dedičstva a kultúrna spolupráca a Domáce a rodovo podmienené násilie medzi SR, Nórskym kráľovstvom, Islandom a Lichtenštajnskom,  ktorá sa uskutoční dňa 15. novembra 2018 o 9:00 hodine v Hoteli Bôrik v Bratislave.

Konferencie sa zúčastní J.E. Terje Teodor Nervik, veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike, J.E. Toris Ibsen,  dezignovaný veľvyslanec Islandskej republiky pre Slovensko, J.E. Denisa Frelichová, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa  Slovenskej republiky v Nórskom kráľovstve, Tori Hoven, riaditeľka odboru programov Úradu pre finančný mechanizmus v Bruseli, zástupcovia Rady Európy aj Úradu pre finančný mechanizmus v Bruseli a ďalších inštitúcií Nórska, tzv. donorských partnerov programov. Konferencie sa zúčastnia aj  J.E. František Kašický, veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmus, Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR, a ďalší hostia, ako aj záujemcovia o grantovú spoluprácu z radov verejnosti.
 
Súčasťou programu: https://www.eeagrants.sk/1678-sk/otvaracia-konferencia-grantov-ehp-a-norska-2014-2021/  bude aj vyhlásenie výsledkov súťaže o slogan Grantov EHP a Nórska v aktuálnom implementačnom období a premietanie filmu o uplynulom období spolupráce.   

Účasť zástupcov médií s platnou akreditáciou Úradu vlády SR je voľný.

Kontakt:Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227.
 
Tešíme sa na stretnutie a spoluprácu!
25759