Aktuality o Grantoch EHP a Nórska 2014 - 2021 už zajtra na otváracej konferencii

14.11.2018

Podpisom Memoránd o porozumení medzi Slovenskom, Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom, ktoré koncom novembra 2016 v priestoroch Zrkadlovej sály Úradu vlády SR podpísali minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a vtedajšia ministerka Nórskeho kráľovstva pre EÚ a EHP Elisabeth Vik Aspakerová, sa začalo aktuálne programové obdobie čerpania Grantov EHP a Nórska 2014 - 2021 a zároveň bola odštartovaná aj príprava samotných programov a programových dohôd ako kľúčových dokumentov pre implementáciu grantov v Slovenskej republike.
 
Zástupcovia veľvyslanectiev, Úradu vlády SR a príslušných inštitúcií - správcov programov - budú potenciálnych realizátorov projektov, teda záujemcov o granty z radov verejnosti, informovať o aktuálnych nastaveniach programového obdobia 2014 – 2021 na zajtrajšej Otváracej konferencii Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021. Konferencia sa uskutoční od 9.00 hodiny v Hoteli Bôrik v Bratislave.
 
Veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike J.E. Terje Theodor Nervika vedúci Úradu vlády SR Matúš Šutaj Eštok podpíšu počas konferencie programové dohody pre dva programy, ktorých je Úrad vlády SR  správcom, a síce: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrneho dedičstva a kultúrna spoluprácaa Domáce a rodovo podmienené násilie.
 
Súčasťou programu: https://www.eeagrants.sk/1678-sk/otvaracia-konferencia-grantov-ehp-a-norska-2014-2021/ bude aj vyhlásenie výsledkov súťaže o slogan Grantov EHP a Nórska v aktuálnom implementačnom období a premietanie filmu o uplynulom období spolupráce.   

Účasť zástupcov médií s platnou akreditáciou Úradu vlády SR je voľný.

Kontakt: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk
25770