Granty EHP a Nórska budú na Slovensku opäť po ruke

15.11.2018

Granty EHP a Nórska sú dnes značkou, ktorá nachádza v spoločenskom vedomí svoje stabilné miesto, a možno ich označiť ako úspešný príbeh podporujúci zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu, čo je, mimochodom,  aj výstižné celoeurópske motto grantov pre programové obdobie 2014-2021,“ povedal na dnešnej Otváracej konferencii Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR.

V súčasnosti ide na Slovensku v poradí už o tretie obdobie Grantov EHP a Nórska, v ktorom je alokovaných cca 113 miliónov eur, čo je približne  o 30 viac ako v predchádzajúcom období (2009 – 2014), v ktorom sa podarilo realizovať cca 200 zmysluplných projektov.  Štátny rozpočet SR sa na financovaní programov podieľa 15 percentami.
 
Memorandá o porozumenímedzi Slovenskom, Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom  podpísali minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a vtedajšia ministerka Nórskeho kráľovstva pre EÚ a EHP Elisabeth Vik Aspakerová koncom novembra 2016 v Bratislave, v priestoroch Zrkadlovej sály Úradu vlády SR. Podpisom memoránd  bola odštartovaná aj príprava ôsmich programov podporených v tomto programovom období, ako aj programových dohôd ako kľúčových dokumentov pre implementáciu grantov v Slovenskej republike.
 
Na dnešnej konferencii došlo tiež k podpisu dvoch programových dohôd pre programy, v ktorých vystupuje Úrad vlády SR ako ich správca, teda inštitúcia zodpovedná za implementáciu jednotlivých programov. Ide o tieto programy: 
 
1.      Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca (17,5 mil. eur) – implementácia v rámci Finančného mechanizmu EHP
2.      Domáce a rodovo podmienené násilie(9 mil. eur)– implementácia v rámci Nórskeho finančného mechanizmu.
 
Programové dohody podpísali: za oba finančné mechanizmy, tzn.  za Nórsko, Island a Lichtenštajnsko J. E. Terje Theodor Nervik, veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike a Matúš Šutaj Eštok, vedúci Úradu vlády SR: “Po podpise dohôd pristúpi správca týchto programov, ktorým je Úrad vlády SR, k príprave a k zverejneniu prvých výziev. Predpokladáme, že sa tak môže stať už v priebehu prvého polroka 2019.“
 
Súčasťou otváracej konferencie bolo okrem aktuálnych informácií od správcov jednotlivých programov aj vyhlásenie výsledkov súťaže o slogan nového programového obdobia, ktorá bola zrealizovaná na fb stránke „Granty EHP a Nórska na Slovensku“.
 
Informácie týkajúce sa nového programového obdobia čerpania Grantov EHP a Nórska sú zverejnené na webových sídlach:  www.eeagrants.skwww.norwaygrants.sk.
 
Úrad vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk, www.norwaygrants.sk
25781