Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

CENTRAL EUROPE - nová kapitalizačná výzva v roku 2019

19.11.2018

Pre naplnenie zámeru využiť sľubné výsledky aktuálne implementovaných a už financovaných 85 projektov v rámci programu  Interreg CENTRAL EUROPE rozhodlo 9 programových krajín na svojom stretnutí dňa 2. októbra 2018 v meste Erfurt v Nemecku o vyhlásení experimentálnej, tzv. kapitalizačnej  výzvy na predkladanie projektov. Táto výnimočná výzva by mala byť vyhlásená na jar v roku 2019 a záujemcom budú poskytnuté všetky zostávajúce finančné prostriedky zo zdrojov ERDF v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.
 
Úspešné projekty by tak mohli dosiahnuť lepšiu udržateľnosť svojich výsledkov, plánovať,  rozvíjať a implementovať nové aktivity na regionálnej a miestnej úrovni, podporovať skvalitňovanie jestvujúcich alebo tvorbu nových politík a budovať či zveľaďovať nadnárodné partnerstvá. 
 
Výzva taktiež nabáda k užšej koordinácii s inými nástrojmi EÚ, ako je napríklad program Horizont 2020.
 
Podrobné informácie o výzve a presné dátumy jej spustenia a ukončenia budú prerokované na nasledujúcom stretnutí  programových krajín v polovici januára 2019. Úrad vlády SR bude o podrobnostiach verejnosť informovať.
25810