Verejné vypočutie kandidátov na členov Rady ÚVO už zajtra

21.11.2018

 
Vo štvrtok 22. novembra 2018 sa od 9.00 hodiny v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční verejné vypočutie kandidátov  na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie.  Šesť kandidátov, ktorí splnili podmienky výzvy na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Rady ÚVO, v súlade s uznesením vlády SR  č.  296 zo 14. júna 2017 verejne vypočuje  odborná hodnotiaca komisia.  Jej členmi sú  okrem zástupcov ÚVO či Úradu vlády SR a ZMOSu aj zástupca SAV, Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, protikorupčnej Iniciatívy za vládu zákona (Rule of Law) a Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti. 
 
Na verejnom vypočutí sa zúčastnia títo kandidáti: Danka Bekeová, Matej Ovčiarka, Elena Sivová, Marcela Turčanová, Marian Fačkovec a Andrej Holák.
 
Úrad vlády SR zverejní mená komisiou odporučených kandidátov na schválenie vládou SR po ukončení verejného vypočutia a jeho vyhodnotení odbornou hodnotiacou komisiou.
 
Mená všetkých kandidátov, ich životopisy a projekty sú zverejnené na: https://www.vlada.gov.sk//25715/zoznam-kandidatov-na-clena-rady-uvo/ .
 
Účasť verejnosti a médií je voľný.
 

Kontakt:Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
25829