Centrum sociálnych služieb Atrium vo Svidníku vynovené aj vďaka regionálnemu príspevku

30.11.2018

V novembri 2018 bola podpísaná zmluva medzi neziskovou organizáciou Atrium Svidník n.o. a Úradom vlády SR o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške 150 000,- €. Za tieto finančné prostriedky bude zrealizovaná nadstavba 3. nadzemného podlažia posledného zo štyroch objektov, v ktorých Centrum sociálnych služieb Atrium sídli,  v rozsahu hrubej stavby a prestrešenia.
 
Celé 3. nadzemné podlažie bude následne dokončené z vlastných zdrojov tak, aby mohlo prvých  5 zamestnancov, ktorých pracovné miesta sa centrum zaviazalo vytvoriť, začať prípravu na spustenie prevádzky nového zariadenia, resp. novej sociálnej služby poskytovanej v objekte. V prípade priaznivého počasia by sa mohli stavebné práce, na ktoré bude regionálny  príspevok poskytnutý, ukončiť do 2-3 mesiacov.
 
Zámerom Centra sociálnych služieb Atrium  vo Svidníku je vytvoriť kontaktné miesto sociálnych služieb, ktoré by poskytovalo komlexné, teda pobytové, ambulantné aj terénne služby pre klientov na jednom mieste. Prvé aktivity sa začali pred 4 rokmi, kedy sa schátraná budova bývalej MŠ na ulici Duklianskej vo Svidníku začala meniť na Centrum sociálnych služieb Atrium, ktoré k dnešnému dňu zamestnáva už 40 ľudí a pod dokončení kompletnej rekonštrukcie plánuje zamestnať až 60 ľudí v tomto najmenej rozvinutom okrese.
 
Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
www.nro.gov.sk
 
25916