Vedúci Úradu vlády SR

Agresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:Matúš Šutaj Eštok
E-mail:sekretariat.vuv
Telefóny:02/ 20925131, 02/ 20925196
Fax:02/ 52492603