Centrum vzdelávania a hodnotenia

Agresa:Hlavné námestie 8, 81101 Bratislava
Meno:doc. PhDr. Eva Letovancová. PhD.
E-mail:eva.letovancova
Telefóny:02 /209 25 637
Fax: