Sekcia vládnej legislatívy

Agresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:JUDr. Peter Rohaľ, PhD.
E-mail:peter.rohal
Telefóny:02/ 20925460, 02/ 20925462
Fax: